16 Aprilie

„Acum, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, și El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!” (Daniel 4:37)

Dreptatea nu este ceva ce are Dumnezeu, ci este ceva ce este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste; Dumnezeu este dragoste, tot astfel, cum Dumnezeu este dreptate.

Uneori auziți spunându-se că dreptatea i-a cerut lui Dumnezeu să facă una ori alta. Nu mă îndoiesc că și eu folosesc câteodată expresii necorespunzătoare din punct de vedere semantic, deoarece limbajul omenesc e greoi. Când vorbești despre Dumnezeu, limbajul ezită în efortul de a-L descrie. Dumnezeu e mult mai mare decât limbajul nostru; numai inima poate exprima cu adevărat adorația față de Dumnezeu.

Profeții vechiului Testament și apostolii Noului Testament au făcut mari presiuni asupra limbajului în efortul de a spune ce aveau de spus. Uneori e imposibil să descrii ce este Dumnezeu în limbajul omenesc. Dar încercăm. Câteodată punem accent greșit pe un cuvânt. Numai Duhul Sfânt poate face ordine în această harababură pentru noi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru credincioșia Sa.

Țineți minte următorul lucru: dreptatea nu este ceva din afara lui Dumnezeu, căruia El trebuie să Se conformeze. Dreptatea nu-I cere lui Dumnezeu să facă nimic.

Dumnezeu se mișcă în mod tainic, minunile să Și le facă;

Își înfige picioarele în mare, și călărește furtuna.

(William Cowper 1731-1800)  

Un răspuns personal

Dumnezeu și Tată drag, eu îmi găsesc refugiul în dreptatea Ta. Cu toate că cuvintele nu mă ajută să-mi exprim recunoștința, Duhul Sfânt m-a făcut în stare să mă închin Ție într-un mod vrednic. În numele lui Isus. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.