15 Aprilie

„Brațul Tău este puternic, mâna Ta este tare, dreapta Ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale.” (Psalmul 89:13-14)

Pe vremea sa, Israelul L-a acuzat pe Dumnezeu că are căi inegale. În realitate, casa lui Israel era cea care avea căi inegale. Închipuiți-vă, să-L acuzi pe Dumnezeu că e inegal în căile Sale!

Cuvântul acesta, „inegal”, înseamnă inechitate. Cuvântul „inechitate” (inequity în engleză) și cuvântul „nedreptate” (iniquity în engleză) sunt cam la fel. Schimbați o literă și aveți iniquity. Înseamnă că persoana nedreaptă nu este egală din punct de vedere moral; nu este simetrică din punct de vedere moral; este inegală cu sine însăși.

Apoi cuvântul „judecată” în legătură cu dreptatea-neprihănirea și judecata – este locuința tronului Tău. Și ce este judecata lui Dumnezeu? Este aplicarea dreptății la o situație morală. Poate fi favorabilă sau nefavorabilă. Când Dumnezeu îl judecă pe om, El aduce dreptatea în viața acelui om și aplică dreptatea situației morale pe care a creat-o viața acelui om.

 În cazul în care căile  omului sunt egale, atunci dreptatea îl favorizează pe om. Dar în cazul în care căile omului sunt inegale, atunci firește că este în cealaltă parte și Dumnezeu pronunță sentința pentru omul respectiv.

Eu vreau ca viața mea să fie de acea parte a ecuației în care este Dumnezeu.

Sigur mi-e refugiul, dulce mi-e odihna, răul nu mă poate atinge și nici dușmanii hărțui;

Isus îmi liniștește cu blândețe duhul, ținându-mă aproape, în ale Sale puternice brațe.

(Winfield Macomber 1865-1896)  

Un răspuns personal

Iubesc dreptatea Ta, Dumnezeule, căci ea întotdeauna mă aduce în conformitate cu îndurarea Ta. Mă odihnesc în siguranță în judecata îndurării Tale. Mă rog acest lucru în numele lui Isus. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.