13 Aprilie

                       

„Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci și Hristos Și-a plăcut Lui însuși; ci după cum este scris: „Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut peste  Mine.””

(Romani 15:1-3)

Mulți oameni își exprimă dorința de a-L sluji pe Dumnezeu. Aplaud aceste aspirații și vreau să fac tot ce-mi stă în putință pentru a-i încuraja pe oameni să-L slujească pe Dumnezeu. Punctul slab al acestei dorințe este că nu putem sluji un Dumnezeu pe care nu îl cunoaștem. Cu cât știm mai multe despre Dumnezeu, cu atât vom ști mai bine cum Îl putem sluji pe acest Dumnezeu și ce așteaptă El.

Este de o importanță colosală să știm cum este Dumnezeu. Pentru voi, răspunsul la această întrebare este mai prețios și de mai mare importanță decât orice altă întrebare pe care ați putea-o pune. Cunoscând răspunsul, veți ajunge departe în slujirea lui Dumnezeu.

Când văd ce fac unii în numele slujirii lui Dumnezeu, nu pot decât să conchid că ei nu au nicio idee despre Dumnezeul pe care încearcă să-L slujească. Unii fac lucruri vrednice de dispreț pentru natura lui Dunezeu, așa cum este revelată în Sfintele Scripturi. A face ceva contrar naturii lui Dumnezeu și a-l numi slujire este curată ignoranță și un afront la adresa lui Dumnezeu.

Căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu și atunci Îl puteți sluji într-un mod care Îi este plăcut. Și frate, dacă Îi place lui Dumnezeu, în mod sigur îți va plăcea și ție.

O, voi ce în nesăbuite și indulgente plăceri vă petreceți clipele de răgaz și vă sleiți puterile,

Din egoismul, nebunia și păcatul vostru vă treziți și mergeți în tărâmurile de dincolo.

(A. B. Simpson 1843-1919)  

Un răspuns personal

            Stăpâne și Mântuitorule, Îți dau inima și viața mea, nu cum îmi place mie, ci cum Îți place Ție. Mă rog ca tot ce fac să Te înalțe pe Tine pentru ca toți să Te vadă. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.