7 Aprilie

„Da, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El, pentru ca în țara noastră să locuiască slava. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ, și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și fericirea, și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge și înaintea Lui, și-L va și urma, călcând pe urmele pașilor Lui.” (Psalmul 85:9-13)

Este o taină a Dumnezeirii, dar în cer s-a înregistrat o ispășire pentru toată omenirea. Știu asta, dar nu știu de ce și nu știu ce s-a întâmplat. Știu doar că, în infinita bunătate și înțelepciune a lui Dumnezeu, El a făcut un plan prin care a doua persoană a Sfintei Treimi, întrupată ca om, a putut muri ca dreptatea să poată fi satisfăcută în timp ce îndurarea l-a salvat pe omul pentru care a murit El. Nu a fost un plan de rezervă, ci planul din veșnicie.

Indiferent de preferința voastră confesională, de această îndurare veți avea nevoie pentru a merge în Cer. Nu puteți merge în Cer pe baza cântecelor spirituale, a refrenelor și a cărților ieftine; însă puteți merge în cer pe baza îndurării lui Dumnezeu în Hristos, fiindcă asta ne învață Biblia.

Așa de mulți încearcă să se alinieze culturii încât pierd din vedere că, pentru a merge în cer, este nevoie să te aliniezi la îndurarea lui Dumnezeu.

           Binecuvântate fie veștile slăvite, revelate unei lumi suferinde.

           Hristos a făcut o ispășire deplină; prin ale Sale răni putem fi vindecați.

(A.B.Simpson 1843-1919)

Un răspuns personal:

Tată ceresc, cât sunt de minunate lucrările Tale față de mine; ele nu pot fi descoperite. Eu nu pot înțelege taina din spatele tuturor acestora, însă pot accepta prin credință ceea ce ai făcut Tu pentru mine. În numele lui Isus, m-am rugat. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.