6 Aprilie

„Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, o dată pentru totdeauna; iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu.”

(Romani 6:10)

Când dreptatea lui Dumnezeu înfruntă vina omenească, ea duce sentința morții; dar îndurarea lui Dumnezeu amână execuția, fiindcă îndurarea este și ea un atribut al lui Dumnezeu și nu îl contrazice pe celălalt, ci lucrează împreună cu el.

Când dreptatea lui Dumnezeu vede fărădelegea, trebuie să existe judecată; dar îndurarea lui Dumnezeu, care l-a dus pe Hristos la cruce, a oferit tuturor oamenilor anularea acelei judecăți.

Nu pretind defel că înțeleg acest lucru, însă sunt așa de fericit pentru ceea ce știu, și nemaipomenit de fericit pentru ceea ce nu știu. Celebrez ceea ce nu știu, deoarece totul intră în mâinile lui Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile perfecte.

Știu că Dumnezeu, mărețul Creator, a murit pentru om, pentru păcatul creaturii, acolo pe cruce. Știu că Dumnezeu a întors spatele acelui om sfânt, sfânt, sfânt; și, când Și-a dat duhul și a murit, pedeapsa a fost rezolvată și iertarea deplină a fost făcută posibilă.

Nu știu cum e posibil acest lucru, dar știu că prin Isus Hristos dreptatea și îndurarea lui Dumnezeu curg în viața mea într-o melodie care are drept rezultat iertarea.

( Isaac Watts 1674-1748).

Un răspuns personal:

Tată, mă bucur și de dreptatea și de îndurarea Ta, care aduc în viața mea bucuria iertării și împăcării cu Tine. Tot ce trebuie să știu este că atributele Tale împlinesc fiecare nevoie pe care o am. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.