5 Aprilie 2021

„El este stânca; lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat. Ei s-au stricat; netrebnicia copiilor Lui este rușinea lor! Neam îndărătnic și stricat! Pe Domnul îl răsplătiți astfel! Popor nechibzuit și fără înțelepciune! Nu este El oare Tatăl tău, care te-a făcut, te-a întocmit și ți-a dat ființă?” (Deuteronom 32:4-6)

            Toți oamenii sunt beneficiarii îndurării lui Dumnezeu. Să nu credeți nicio clipă că atunci când v-ați pocăit și v-ați întors din turma de porci în casa Tatălui este momentul în care a început să funcționeze îndurarea. Îndurarea a existat dintotdeauna.

            Dacă nu ați avut îndurarea lui Dumnezeu tot timpul- aplecându-se cu milă, oprind judecata- ați pierit cu multă vreme în urmă. Dumnezeu își reține dreptatea din pricina îndurării Sale. El așteaptă pentru că Mântuitorul a murit. Noi toți suntem beneficiarii îndurării lui Dumnezeu. În tot timpul în care ați păcătuit împotriva Lui, El a avut milă de voi, pentru că Dumnezeu nu vrea ca vreunul să piară.

            Cei mai răi criminali care vă vin în minte și inimile cele mai negre care zac în cea mai mare mocirlă din oraș sunt beneficiarii îndurării lui Dumnezeu. Nu înseamnă că sunt mântuiți. Nu înseamnă că se vor coverti și că vor ajunge în cele din urmă în cer. Înseamnă că Dumnezeu Își oprește dreptatea din cauză că Își exercită îndurarea. Îndurarea lui Dumnezeu nu ne face să ne pocăim, ci îndurarea lui Dumnezeu ne pregătește calea pentru a ajunge în punctul pocăinței. Nu toți vor veni, dar toți pot veni.

            Ziua aceea strașnică va veni cu siguranță, ceasul hotărât se grăbește, când înaintea Judecătorului Meu va trebui să stau și să trec testul solemn.

( Isaac Watts 1674-1748).

Un răspuns personal:

Tată ceresc, îndurarea Ta mă uimește când mă gândesc cât este de groaznic sufletul meu. Bucuria mea este că, atunci când voi sta în fața Ta, Hristos va fi alături  de mine tot timpul. Lăudat să fie numele Său minunat! Amin.

 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.