4 Aprilie

„ Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: ”Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care Își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, și pedepsește fărădelegea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam.”  (Exod 34:6-7)

Rădăcina înțelegerii mele cu privire la atributele lui Dumnezeu este pur și simplu că, atunci când vin la Dumnezeu, nevoia mea va stabili pe care dintre atributele Lui trebuie să le celebrez în acel moment.

La fel cum judecata lui Dumnezeu este dreapta lui Dumnezeu care înfruntă nelegiuirea morală, și atunci judecata se pogoară, la fel îndurarea lui Dumnezeu este bunătatea lui Dumnezeu care înfruntă vina și suferința omenească.

Când bunătatea lui Dumnezeu înfrunta vina și suferința omenească, Dumnezeu ascultă, aude și Se poartă în consecință – aceasta este îndurarea Sa.

Este greu să separăm aceste atribute, deși facem astfel pentru a le studia și a le înțelege. Dar, în realitate, ele sunt doar niște umbre ale naturii și caracterului lui Dumnezeu. Ele se împletesc unele cu altele și este foarte dificil să le separi; de fapt, este imposibil.

Vestea cea mare este că nu trebuie să încerci să le separi. În disperarea ta, nu trebuie să încerci să-ți dai seama care dintre atribute ale lui Dumnezeu ai nevoie în acel moment. Știi că, dacă vii la Dumnezeu în starea ta, El ți Se va revela conform nevoii tale actuale.

Tată suveran, Împărat ceresc, pe Tine ne îngăduim să Te căutăm;

(Charles Wesley 1707-1788)  

Un răspuns personal:

Dumnezeule și Tată Veșnic, vin la Tine știind foarte bine că Tu știi toate lucrurile și că îmi vei revela ceea ce îmi va sătura inima. În Numele binecuvântat al lui Isus mă rog. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.