2 Aprilie

„Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, Tu îmi îndrepți sorțul meu.” (Psalmul 16:15)

Dragostea lui Dumnezeu este infinită; îndurarea lui Dumnezeu este infinită; dreptatea lui Dumnezeu este infinită;  însă un atribut nu este mai mare decât celălalt. Toate sunt la fel, dar există totuși atribute ale lui Dumnezeu care pot fi mai necesare în diverse momente.

Diferă în funcție de persoană și astfel, pentru cel care zăcea pe jos, bătut măr de tâlhari, cel mai necesar atribut în acel moment a fost îndurarea. A avut nevoie de cineva care să se milostivească de el, așa că Bunul Samaritean a descălecat, s-a dus la el si a arătat compasiune omului de la marginea drumului. Și de asta a avut el nevoie atunci.

De aceea, îndurarea lui Dumnezeu este minunată pentru un fiu risipitor care se întoarce acasă. Dumnezeu este mult mai mult decât îndurare, dar fiul risipitor care are nevoie de îndurare nu poate vedea nimic altceva decât îndurarea lui Dumnezeu. De aceea e Dumnezeu minunat. Când umblu cu El, El va fi tot ce am nevoie, tot timpul. Nu trebuie să caut să pricep situația; El a făcut deja asta pentru mine.

Prin credință accept atributele lui Dumnezeu și cred că El le va activa în viața mea când voi avea nevoie de ele.

Clopotele cerului să răsune! Azi e bucurie pentru un suflet care se întoarce din pustiu!

Iată, Tatăl îl întâmpină pe cale, primindu-Și cu brațele deschise copilul istovit, rătăcitor.

   (William O. Cushing 1823-1902)

Un răspuns personal:

Tată al fiului risipitor, cum îmbrățișez îndurarea infinită care se revarsă din inima Ta iubitoare. Indiferent cât de jos cobor, îndurarea Ta este mai mult decât suficientă, și pentru asta Îți mulțumesc. În numele binecuvântat al lui Isus mă rog. Amin!

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

 Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.