1 Aprilie

„N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși.”

(Luca 5:32)

Îndurarea lui Dumnezeu este infinită, însă asta nu înseamnă că omul nu poate ieși de sub ea, îndepărtându-se de îndurarea Lui. Prin puterea noastră putem face ca îndurarea lui Dumnezeu să fie inoperantă față de noi, pentru că suntem agenți morali liberi. Asta nu schimbă puterea Cuvântului lui Dumnezeu sau îndurarea lui Dumnezeu. Chiulul omului nu diminuează câtuși de puțin si nici nu alterează calitatea îndurării lui Dumnezeu.

Mijlocirea lui Isus Hristos la dreapta lui Dumnezeu nu mărește îndurarea lui Dumnezeu față de poporul Său. Căci, dacă Dumnezeu nu ar fi fost deja îndurător, nu ar fi nicio mijlocire a lui Hristos la dreapta Lui. Și dacă Dumnezeu este îndurător câtuși de puțin, atunci El este infinit de îndurător și este imposibil ca mijlocirea lui Isus la dreapta Tatălui să facă îndurarea lui Dumnezeu mai mare decât este acum.

Țineți minte că niciun atribut al lui Dumnezeu nu este mai mare decât orice alt atribut al lui Dumnezeu. Este ceva ce nu putem pricepe complet, dar mă face să cad în genunchi în închinare adoratoare a acestui Dumnezeu care nu Se schimbă.

Îndurarea lui Dumnezeu este un ocean divin, un potop nemărginit și de neînchipuit; Aruncați-vă în adânc, părăsiți țărmul și pierdeți-vă în plinătatea lui Dumnezeu.

(A. B. Simpson 1843-1919)

Un răspuns personal:

La dreapta Ta, Dumnezeule sunt îndurări nespuse. Mă rog ca azi să-mi hrănești sufletul cu infinitele îndurări ale harului Tău.

Mă rog ca azi Isus să fie real în mine. Amin. 

Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare:

 Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.