29 Martie

„El a zis: «Doamne, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fărădelegile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea Ta!»”.  (Exodul 34:9)

            Aceasta este ziua omului și a lucrurilor de rând. Nu doar că am devenit de rând, dar am reușit și să-L târâm pe Dumnezeu jos, la nivelul nostru mediocru. Astăzi avem nevoie disperată de o concepție elevată despre Dumnezeu. Avem nevoie să vedem ,,splendorile peste splendori” care ne revelează slava lui Dumnezeu.

            Eu cred cu tărie că un ceas de meditație la măreția lui Dumnezeu ar valora mai mult decât a-i asculta pe toți predicatorii din lume. O viziune a măreției lui Dumnezeu va fi de mai mult folos decât o viață de strădanii și muncă.

            Eu vreau să trăiesc ca un copil care dorește să fie acolo unde poate să-și ridice privirea ca să vadă chipul mamei sale. Vreau ca sclipirea măreției lui Dumnezeu și minunăția prezenței Sale să fie permanente în viața mea. O, a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te încălzi la lumina feței Sale, asta e viața adevărată!

            Splendorile peste splendori sclipesc, se schimbă și se împletesc!

            Slăvi peste slăvi curg cu translucidă strălucire!

            Cu binecuvântări, laude și adorare Te întâmpină națiunile tremurătoare

            Măreție Divină, Măreție Divină!

                          (Frederick W. Faber)

Un răspuns personal

Iartă-mă, Doamne, pentru că Te-am tratat mai prejos de cum meriți să fii tratat. Ajută-mă azi să Te văd în splendoarea Măreției Tale și să nu mă mai satur de ea. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.