24 Martie

„Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, și voi locui în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.” (Psalmul 23:6)

            Îndurarea este unul dintre atributele lui Dumnezeu –  nu ceva ce are Dumnezeu, ci ceva ce este El. Dacă îndurarea ar fi ceva ce Dumnezeu deține, se poate presupune că El ar putea-o epuiza. Dar, întrucât ea e parte a naturii lui Dumnezeu, trebuie să ne amintim că e necreată.  Îndurarea lui Dumnezeu nu a apărut; ea a fost întotdeauna, căci Dumnezeu este îndurare, iar Dumnezeu este veșnic și infinit.

            Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament declară îndurarea lui Dumnezeu; cu toate acestea, Vechiul Testament spune de peste patru ori mai multe despre îndurare decât Noul. Unii se gândesc că Vechiul Testament este lege și judecată, iar Noul Testament e numai har.

            Ce nu se are în vedere aici este că Dumnezeu nu Se schimbă niciodată. Ce a fost El în Vechiul Testament, este și în Noul Testament, și chiar și astăzi. El este același Dumnezeu și, neschimbându-se, trebuie ca în Vechiul Testament să fie Același care este în Noul, iar în Noul Testament, Același care este în Vechiul. A ne baza pe îndurarea lui Dumnezeu înseamnă a ne baza pe Dumnezeu Însuși.

            Da, bunătatea și îndurarea mă vor însoți, în toate zilele, în toate zilele vieții mele.

            Da, bunătatea și îndurarea mă vor însoți, în toate zilele, în toate zilele vieții mele.

            Și voi locui în Casa Domnului în veci;

            Și mă voi ospăta la masa întinsă pentru mine.

            Da, bunătatea și îndurarea mă vor însoți, în toate zilele, în toate zilele vieții mele.

(John W. Peterson și Alfred B. Smith)

Un răspuns personal

Tată ceresc, cum ai fost, așa vei fi și ești azi. Te binecuvântez pentru că ești neschimbător și îndurările Tale sunt aceleași de la o generație la alta. Îmi hrănesc sufletul cu îndurarea Ta slăvită. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.