23 Martie

„În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra Lui, și fiecare avea șase aripi: cu două își acoperau fața, cu două își acoperau picioarele, și cu două zburau.” (Isaia 6:1-2)

            Un lucru pe care îl păzesc în viața mea spirituală este să nu pierd viziunea măririi din înalt. Trebuie să-L înțeleg pe Dumnezeul Căruia mă închin; și, când o fac, în inima mea se va restabili un sentiment copleșitor de reverență.

            Am citit în Ezechiel acel pasaj înspăimântător și teribil unde Șechina, care este prezența strălucitoare a lui Dumnezeu, se ridică dintre aripile heruvimilor și se duce la altar. Slava Șechina a urmat Israelul în toți anii și a strălucit deasupra taberei, amintindu-le oamenilor de prezența lui Iehova.

            A venit vremea când Dumnezeu nu a mai putut răbda păcatul din tabără, Și-a retras mărirea și a luat slava Șechina din tabără.

            Mă întreb câte biserici evanghelice L-au întristat așa de tare pe Duhul Sfânt prin superficialitatea, grosolănia și caracterul lor lumesc, încât El S-a retras în umbra tăcerii?

            În viața mea nu vreau să ajung vreodată într-un punct în care slava Șechina să se retragă în umbrele tăcerii. Vreau să-L cunosc pe Dumnezeu în plinătatea măririi Sale. În viața mea nu vreau să fie nimic care să obstrucționeze acea mărire!

            Ascultați imnul celest răsunător, corurile îngerilor de sus se înalță; heruvimi și serafimi,

            Lăudând cu cântece neîntrerupte, umplu cerurile cu dulci refrenuri:

          ,,Domn sfânt, sfânt, sfânt!”

(Ignaz Franz)

Un răspuns personal

Doamne, mă rog ca azi să fie un timp de reverență când mă apropii de mărirea Ta. Să întorc spatele tuturor celorlalte lucruri și să mă concentrez la frumusețea slăvită și captivantă a prezenței Tale. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.