22 Martie

„Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost, din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu!” (Psalmul 90:1-2)

            Tragicul și înspăimântătorul declin al stării spirituale a bisericilor a apărut ca rezultat al faptului că s-a uitat ce fel de Dumnezeu este Dumnezeu. Acest lucru se vede în cântecele noastre.

            Marii părinți ai bisericii cântau: ,,Dumnezeule, ajutorul nostru în veacurile trecute, nădejdea noastră pentru anii ce vor veni!”. Ce magnific este acest imn vechi și ce mesaj ne transmite despre Dumnezeu! Dacă vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să fim noi înșine vrednici și să-I aducem o închinare vrednică de El.

            Spre deosebire de acest imn, am auzit nu demult un cântec pus pe melodia ,,E o noapte caldă în vechiul oraș”. Cuvintele sunau cam așa: „Unu, doi, trei, diavolul e pe urmele mele. Patru, cinci, șase, el aruncă mereu cu ceva după mine. Șapte, opt, nouă, nu mă nimerește niciodată. Aleluia, amin!”.

            A compara acel cântecel cu ,,Dumnezeule, ajutorul nostru în veacurile trecute” înseamnă a-L înțelege complet greșit pe Dumnezeul Căruia ne închinăm. Dați-mi o Biblie și o carte de imnuri și permiteți-mi să mă închin în mod vrednic lui Dumnezeu, așa cum merită. Dați-mi un imn care Îl reflectă pe Dumnezeul Scripturilor, Care este vrednic de închinare. Dacă nu ajungem să cunoaștem cum este Dumnezeu, nu ne vom închina niciodată Lui într-un mod care să-I facă plăcere.

           Dumnezeule, ajutorul nostru în veacurile trecute, nădejdea noastră pentru anii ce vor veni,

           Al nostru adăpost în fața furtunii, și casa noastră în veșnicii!

(Isaac Watts)

Un răspuns personal

Scumpul meu Domn și Mântuitor Isus Hristos, iartă frivolitatea care trece drept închinare în ziua de azi. Purifică-mi inima de cea mai mică fărâmă de frivolitate, ca să pot veni cu vrednicie la Tine și să mă închin așa cum Îți place. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.