20 Martie

„Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri; și, strânse la un loc, sunt ca niște cuie bătute, date de un singu stăpân. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri; dacă ai voi să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai isprăvi, și multă învățătură obosește trupul.” (Eclesiastul 12:11-12)

            Mi-aș dori să fiu papă pentru 24 de ore, doar atât cât să dau o bulă papală în care să scrie: ,,Prin prezenta, poruncesc ca toate gunoaiele religioase publicate în ultimul an să fie distruse.”

            Imediat ce s-ar descotorosi de toate gunoaiele, le-aș da să citească niște mari clasici creștini și le-aș zice: ,,Acum sunteți în regulă. Ați pornit pe drumul cel bun.”

            Nu sunt sigur că asta speră tinerii de azi. Ei merg pe calea pe care au învățat-o. Dintr-un motiv oarecare, generația mai în vârstă consideră că trebuie să transforme religia în ceva stupid pentru cei tineri. Eu cred opusul. Eu cred că tinerii din ziua de azi au apetit pentru autentic. Când le dăm lucruri artificiale, le facem un mare deserviciu.

            Este responsabilitatea noastră, ca prezbiteri în biserică, să punem înaintea acestor tineri lucrurile bune ale lui Dumnezeu, pentru a-i ajuta să le vină apetitul pentru lucrurile care îi vor face tari în Domnul.

            Din când în când îmi face plăcere să aud câte un tânăr care sparge rândurile și descoperă singur una dintre marile delicatese ale clasicilor creștini.

            Cât, drag Mântuitor, cât va mai întârzia acest ceas luminos?

            Zburați repede voi, roți ale timpului, și aduceți ziua făgăduită!

(Isaac Watts)

Un răspuns personal

Îți mulțumesc, Tată, pentru plăcerile spirituale care-mi ascut apetitul pentru Tine! Atâtea sunt în ziua de azi superficiale și nedemne de Tine. Lasă-mă să-mi hrănesc inima cu delicatesele harului Tău. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.