19 Martie

„Căci așa vorbește Cel Preaînalt a cărui locuință este veșnică și al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie; dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite»”. (Isaia 57:15)

            Nu demult răsfoiam cărți într-un anticariat, examinând o parte dintre cărțile care sunt populare la ora actuală. Trebuie să mărturisesc că n-am cumpărat niciodată o carte pentru că este populară. Uneori, cartea populară este cea mai superficială, cel puțin asta am sesizat în experiența mea.

            Cercetând aceste cărți, am observat că și în ele am pierdut esența și am devenit animatori. Uitați-vă cu ce s-au hrănit părinții noștri protestanți. Mulți dintre ei nu aveau o educație deosebită, dar cărțile pe care le citeau erau cărți elevate, sfinte și evlavioase, scrise de oameni fermecați de prezența lui Dumnezeu.

            Ei citeau Viața și moartea sfântă a lui Taylor, Călătoria pelerinului și Războiul sfânt, de Buyran, Paradisul pierdut, de Milton.

            Astăzi roșesc când mă gândesc la autorul religios care este pus în mâna bieților noștri copii.

            Mă rog în fiecare zi ca spiritul seriozității să cadă încă o dată peste biserică, în așa măsură încât să avem un apetit insațiabil nu doar pentru lucrurile profunde ale lui Dumnezeu, ci și pentru Dumnezeu Însuși. Când omul își hrănește sufletul cu gândurile elevate și nobile ale lui Dumnezeu, îi dispare apetitul pentru religia diluată din ziua de azi.

            De ce vă irosiți cu griji mărunte viața care de mila lui Dumnezeu a fost cruțată

            În vreme ce, în sfera largă a gândirii, singurul lucru necesar este dat uitării?

(Philip Doddridge)

Un răspuns personal

Doamne, lumea mă face câteodată să devin neliniștit. Este așa de ușor să fiu implicat fără voie într-o lume opusă lui Dumnezeu. Liniștește-mi duhul în Tine, azi. În Numele lui Isus. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.