18 Martie

„Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3:14-16)

            Am citit cu mare delectare în Vechiul Testament că atunci când Moise a coborât de pe munte, fața îi strălucea de slava lui Dumnezeu. O, de-am vedea slava aceea din nou!

            De-a lungul timpului, după Cinzecime, oameni serioși și solemni, nobili și plini de substanță, gândire și teologie, întruchipau predicarea din acele zile. Nu e de mirare că Dumnezeu Se mișca în splendoarea Sa reînsuflețitoare în mijlocul poporului Său.

            Dintr-un motiv oarecare, predicarea s-a schimbat. Unii spun că ea trebuie să țină pasul cu vremurile. Nu sunt așa de sigur că acesta este motivul. Azi, predicile sunt în mare parte ieftine, frivole, necioplite, superficiale și distractive. Mulți din bisericile evanghelice cred că trebuie să-i distreze pe oameni, altfel nu vor mai veni la biserică. Oamenii care ar trebui să aibă mai multă minte au pierdut seriozitatea predicării și s-au transformat în neghiobi.

            Am pierdut noblețea și am devenit neciopliți și superficiali. Am pierdut substanța și am devenit comedianți. Pierdut este, în predicile noastre, sentimentul înălțării lui Isus. Înălțăm orice altceva, doar pe Isus nu.

            De pe cruce sus înălțat, unde Mântuitorul a binevoit să moară,

            Ce cânt melodios se aude, izbind urechea încântată!

            Lucrarea de răscumpărare a iubirii s-a făcut; vino, păcătosule, ești binevenit, vino!

(Thomas Haweis)

Un răspuns personal

O, Doamne Isuse, redă-mi sentimentul înălțării Tale azi! Mă rog ca tot ce e în viața mea să fie predat splendorii înălțării Tale. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.