16 Martie

„Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței Tale, Doamne! El se bucură neîncetat de Numele Tău și se fălește cu dreptatea Ta.” (Psalmul 89:14-16)

            Dacă este ceva, creștinismul este o religie interioară, în vreme ce toate celelalte sunt exterioare. Isus a spus că trebuie să ne închinăm în duh și în adevăr și mă întreb dacă în această generație am pierdut concepția de natură interioară în creștinismul nostru.

            Este posibil să fi pierdut sentimentul prezenței lui Dumnezeu?

            Nimic nu este mai important pentru creștin decât să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Trăirea în prezența conștientă a lui Dumnezeu este ocupația încântătoare a fiecărui creștin. Mulți au pierdut-o și au nevoie să readucă acea prezență magnifică a lui Dumnezeu în viața lor.

            Creștinii se duc duminica la biserică și cunosc prin trăire prezența lui Dumnezeu. Dar, din păcate, atunci când pleacă, o lasă în urmă. Niciodată nu ar trebui să lăsăm în urmă simțirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că am pierdut venerația, uimirea și teama sfântă de Dumnezeu. Am pierdut sentimentul desfătării în Dumnezeu și în prezența Sa.

            Ce ar fi ziua de azi fără trăirea în prezența conștientă a Dumnezeului Atotputernic? Eu nu vreau să trăiesc nicio zi când acest lucru lipsește din viața mea. Sunt gata să fac orice este necesar pentru a păstra această prezență.

            Isuse, slavă Ție! Întronat în slavă, ca acolo veșnic să locuiești,

            Toate oștile cerești Te adoră, la dreapta Tatălui Tău așezat.

            Închinare, cinste, putere și binecuvântare Tu ești vrednic să primești;

            Laude cu glas tare, fără încetare, noi se cuvine să-Ți dăm.

(John Bakewell)

Un răspuns personal

Tatăl nostru care ești în ceruri, prezența Ta pe pământ îmi farmecă inima cu o stare minunată de bucurie. Mă rog ca ziua mea să fie plină de prezența Ta. În Numele binecuvântat al lui Isus mă rog. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.