12 Martie

„Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine: nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc.” (Psalmul 40:5)

            Niciodată nu a fost vreo perioadă în istoria lumii când să fi avut o mai mare nevoie de cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă creștinul obișnuit din biserica obișnuită din America de azi L-ar înțelege cu adevărat pe Dumnezeu așa cum este în realitate, lucrul acesta ar revoluționa creștinismul american.

            Lucrul de care este nevoie este trezirea. Trezirea este pur și simplu căpătarea unei înțelegeri a lui Dumnezeu, a scopului și a dorințelor Sale pe care nu le-am cunoscut înainte.

            Astăzi, bisericile trebuie să vorbească mai mult despre miezul, centrul și sursa întregii doctrine și teologii, a întregului adevăr. Asta este cea mai mare nevoie a acestui ceas. Ne putem contraria pentru tot soiul de finețuri teologice superficiale, și asta am făcut timp de cel puțin o generație.

            Miezul vieții noastre este Dumnezeu. Bun; ce înseamnă asta pentru un creștin obișnuit? Care este diferența în viața axată totalmente pe Dumnezeu?

            Dacă oamenii i-ar putea vedea pe creștini trăind și purtându-se ca oameni al căror centru este Dumnezeu, în țara noastră ar exista o colosală mișcare a lui Dumnezeu. Nu de o nouă teologie, de noi metode sau de un nou mesaj este nevoie, ci de creștini atât de axați pe Dumnezeu încât viața lor curge în credință.

            Reînsuflețește-Ți lucrarea, O, Doamne! Și manifestă-Ți puterea;

            Vino peste biserica Ta și dă o ploaie de pocăință!

(Oswald J. Smith)

Un răspuns personal

O, Duhule Sfânt al Cinzecimii, am nevoie de Tine în ceasul acesta. Vino peste viața mea și reînsuflețește-mă în așa fel încât cei din jurul meu să vadă diferența și să știe că ești Tu. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.