11 Martie

„Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credință și care duce la credință, după cum este scris: «Cel neprihănit va trăi prin credință»”. (Romani 1:16-17)

            Dacă nu știm ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul nostru, sau cum este El, pur și simplu nu putem avea credință; așa că ne zbatem, așteptăm și sperăm ca ea să apară. Însă credința nu vine, pentru că nu cunoaștem caracterul lui Dumnezeu.

            Credința, încrederea și speranța sunt ceva automat. Dacă ne-am pus credința, speranța și încrederea în caracterul lui Dumnezeu, acestea vor crește în mod natural. Vor curge la fel de natural ca un pârâu pe versantul unui munte. Când știm cum este Dumnezeu, acea cunoaștere se exprimă prin credință, speranță și încredere.

            Cel mai bun lucru pe care îl pot face este doar să vă prezint caracterul lui Dumnezeu și să vă spun cum este El. Când vă spun cum este Dumnezeu, dacă ascultați cu o minte vrednică, veți găsi credința care vine din acea cunoaștere.

            Ignoranța și necredința trag credința în jos și putem vedea rezultatele acestui lucru pretutindeni în jurul nostru, chiar și în biserică. Restaurarea cunoașterii lui Dumnezeu va contracara lucrul acesta și va aduce credința acolo sus, unde îi este locul.

            Pentru o credință care nu se va micșora, chiar de-i presată de mulți dușmani,

            Ce nu va tremura în pragul niciunui obstacol pământesc.

(William H. Bathurst)

Un răspuns personal

Dumnezeule, am încredere în Tine pentru că Te cunosc; și, cu cât Te cunosc mai mult, cu atât am mai multă încredere în Tine. Mă rog să-mi umpli inima și viața cu slava prezenței Tale. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.