9 Martie

„Și totuși ziceau lui Dumnezeu: «Pleacă de la noi. Nu voim să cunoaștem căile Tale»”. (Iov 21:14)

            Este absolut necesar să-L cunoaștem pe acest Dumnezeu despre care a scris apostolul Ioan, despre care vorbesc poeții și pe care teologia caută să-L explice, Cel pe care Îl numim „Tatăl nostru care ești în ceruri”. În ziua de azi este necesar ca în biserică să fie restabilită o concepție corectă despre Dumnezeu.

            Omul a căzut când și-a pierdut concepția corectă despre Dumnezeu. Satan a făcut asta. Câtă vreme omul a avut încredere în Dumnezeu, totul a fost bine. Ființele umane erau sănătoase și sfinte, sau cel puțin inocente, pure și bune, și totul era bine.

Apoi, diavolul și-a făcut apariția și a aruncat un semn de întrebare în mintea Evei: ,,Oare a zis Dumnezeu…?” și a plantat, astfel, un motiv de îndoială asupra bunătății și caracterului Său. Acolo a început degenerarea progresivă. Unii vorbesc despre evoluție, că omul merge în sus, dar istoria arată că omul merge, de fapt, în jos. Astăzi, degenerarea este marele necaz al omenirii.

            Când cunoașterea lui Dumnezeu a început să iasă din mintea omului, am intrat în încurcătura morală și spirituală în care ne aflăm acum.

            Mântuitorule, mai mult ca de viața mea, mă agăț, mă agăț tare de Tine;

            Fie ca sângele Tău scump să mă țină veșnic, veșnic alături de Tine.

(Fanny J. Crosby)

Un răspuns personal

Te cunosc, Dumnezeule, și tânjesc să Te cunosc mai mult. Cunoașterea Celui sfânt este ceea ce caut azi. Nu mă lăsa să slăbesc în această umblare. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.