6 Martie

„Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor care îl locuiesc, și suflet celor care merg pe el: «Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire și Te voi lua de mână, Te voi păzi și Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor»”. (Isaia 42:5-6)

            Când ne întoarcem în urmă suficient de mult și descoperim factorii cauzei și ai efectului, Îl vom descoperi pe Cel care i-a făcut, care este Dumnezeu.

            În spatele tuturor lucrurilor (viața, legea și timpul) se află Dumnezeu. Dumnezeu dă vieții omenești singurul ei sens. A-L elimina pe Dumnezeu înseamnă a-l aduce pe om într-o stare de confuzie absolută și o criză de identitate. În acest punct pare a se afla cea mai mare parte a omenirii în ziua de azi. Mulți și-au pierdut scopul vieții și caută cu înfrigurare un motiv al existenței.

            Dacă scoți din mintea omului concepția de Dumnezeu, ideea de Dumnezeu, nu mai există niciun motiv pentru a fi sau pentru a trăi. Oamenii au încercat să exploreze tot felul de căi pentru a-și justifica existența. Printre altele, îmi vine în minte divertismentul. Divertismentul este substitutul diavolului pentru închinare.

            Un Creator ne-a creat pentru scopul Său. Dacă nu-I descoperim scopul, nu ne vom înțelege niciodată rostul în această lume. Majoritatea copleșitoare a oamenilor de azi nu înțeleg care este scopul lor în această lume.

            Lăudat fie Domnul, care cu înțelepciunea minunată te-a făcut!

            Te-a împodobit cu sănătate și cu mână iubitoare te-a îndrumat și sprijinit;

            De câte ori nu te-a mângâiat El când erai mâhnit,

            Întinzându-Și aripile ca să te ocrotească.

(Joachim Neander)

Un răspuns personal

Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care a adus în viața mea un scop plănuit înainte de începerea timpului. Te cinstesc azi cu viața mea, ca împlinire a mărețului Tău scop în mine. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.