3 Martie

„Cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat.

N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă.” (Isaia 53:1-2)

            Dumnezeu a pus în pieptul omenesc ceva care este capabil să înțeleagă și să aprecieze frumusețea. El a pus în noi dragostea pentru forme armonioase, dragostea și aprecierea culorii și a sunetelor frumoase. A mai pus în noi și dragostea pentru formele morale ale cântului și culorii. Toate lucrurile frumoase pentru ochi și pentru ureche sunt doar replici exterioare ale acelei frumuseți interioare care este frumusețea morală.

            Despre Isus Hristos, Domnul nostru, s-a spus că nu era nicio frumusețe în El așa încât să-L dorim și că nu a fost decât un om între oameni. Artiștii L-au pictat ca pe un bărbat foarte plăcut la vedere, cu o față delicată și feminină, cu ochi frumoși și limpezi, cu un chip încântător și plete ondulate ce I se revărsau pe umeri.

            Când liderii religioși au căutat să-L răstignească, au fost nevoiți să se înțeleagă cu Iuda Iscarioteanul ca să-L trădeze. Dacă frumusețea Lui fizică era așa de mare ca în picturi, de ce a fost nevoie să fie trădat cu un sărut?

            Frumusețea lui Isus care a fermecat veacurile este frumusețea Lui morală.

            Slavă Ție, Isuse, care cândva ai fost disprețuit! Slavă Ție, Împărat galileean!

            Tu ai suferit pe noi a ne scăpa, mântuire fără plată ne-ai adus.

            Slavă Ție, universal Mântuitor, purtătorul păcatului și al rușinii noastre!

            Prin al Tău merit favoare noi găsim; viața prin al Tău nume ne e dată.

(John Bakewell)

Un răspuns personal

Binecuvântate Doamne Isuse, frumusețea Ta este prea înaltă pentru ca mintea mea omenească să o înțeleagă. Adânc în inima mea răscumpărată am descoperit meritele frumuseții Tale, care m-au copleșit până la adorație. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.