2 Martie

„Căci El a zis lui Moise: «Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; și Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur». Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă.” (Romani 9:15-16)

            Nu există nicio carte pe care să o puteți citi despre etica creștină sau despre orice alt fel de etică (un alt mod de a numi neprihănirea), pe care Dumnezeu să nu o cunoască deja și peste care să nu fie deja Domn.

            În Vechiul Testament, când marele preot intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor pentru a aduce jertfe, purta o mitră pe frunte. Pe ea erau inscripționate în ebraică următoarele cuvinte: ,,Sfințenie Domnului”.

            El este Domn al oricărei îndurări, pentru că El Își stabilește împărăția peste răzvrătiți, pe care trebuie mai întâi să-i răscumpere și să-i câștige, înnoind un duh drept înlăuntrul lor. El îi înnoiește pe acești răzvrătiți, îi face neprihăniți și le dă duhul drept, întrucât El este Domnul oricărei îndurări, El este Domnul oricărei puteri și El este Domnul oricărei divinități.

            Numai un astfel de Domn poate face un asemenea lucru. Nimic nu stă în calea împlinirii scopurilor Sale. Diavolul, în toată slava lui infernală, nu poate diminua în nicio măsură scopul lui Dumnezeu.

            Lângă cruce, suflet tremurător, dragostea și îndurarea m-au găsit;

            Acolo, Luceafărul strălucitor al dimineții peste mine razele și-a revărsat.

(Fanny J. Crosby)

Un răspuns personal

Doamne Isuse, când m-ai găsit eram un răzvrătit care mergea în direcția greșită.

Slavă numelui Tău! Tu nu m-ai găsit doar, ci mi-ai și întors viața în sens opus, iar acum sunt cu fața către lumina cerului. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.