1 Martie

„Domnul Și-a așezat scaunul de domnie în ceruri, și domnia Lui stăpânește peste tot. Binecuvântați pe Domnul, îngerii Lui, care sunteți tari în putere, care împliniți poruncile Lui și care ascultați de glasul cuvântului Lui.” (Psalmul 103:19-20)

            Unii pledează pentru știință și se dedică acesteia; alții se dedică tehnologiei, alții filosofiei, alții artelor și alții muzicii. Când ne închinăm Domnului Isus Hristos, îmbrățișăm și cuprindem toate științele, filosofiile și artele posibile.

            El este Domnul vieții, așa că este Domnul tuturor posibilităților esențiale de viață. El este Domnul tuturor felurilor de viață. El este Domnul vieții intelectuale, al vieții imaginației și al vieții rațiunii. El este Domn peste toate aceste lucruri.

            În noaptea în care Pascal a avut o viziune religioasă intensă și a consemnat imediat trăirea într-un bilețel adresat sie însuși, a scris așa: „Foc. Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, nu al filosofilor și al cărturarilor…” și a încheiat bilețelul citând Psalmul 119:16.

            Noi avem viață spirituală, iar El este Domnul acestui gen de viață. El este Domnul îngerilor și Domnul heruvimilor și al serafimilor.

            Toată înțelepciunea veșnică profundă se găsește în Isus Hristos, ca o comoară ascunsă, și nu există niciun fel de înțelepciune în afara Lui.

            Deși El dă sau ia, Dumnezeu copiii nu Și-i părăsește,

            Scopul Lui iubitor e doar Să-i păstreze puri și sfinți.

(Caroline V. Sandell-Berg)

Un răspuns personal

Tată ceresc, viața mea se odihnește în siguranță în mâna Ta.

Purtarea Ta de grijă merge mult mai departe decât capacitatea mea de înțelegere. Îți mulțumesc pentru ceea ce faci în viața mea! În Numele lui Isus. Amin![1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică” (A. W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.