24 Februarie

„Lăudați pe Domnul! Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci! Cine va putea spune isprăvile mărețe ale Domnului? Cine va putea vesti toată lauda Lui?” (Psalmul 106:1-2)

            Cred cu tărie că există o încântare în legătură cu dragostea și admirația care îl captivează și îl farmecă pe creștinul care L-a văzut pe Dumnezeu în închinare sfântă care a fost lovit de o uimire nemaipomenită la inimaginabila înălțare și la mărimea și splendoarea acelei ființe pe care o numim Dumnezeu.

            Acest lucru este tragic de absent în generația noastră actuală. Desigur, pe ici, pe colo, mai există locuri în care bărbații și femeile au găsit o asemenea închinare, dar nu este ceva comun. Ce este comun este o lipsă drastică de entuziasm față de Dumnezeu. Suntem entuziasmați față de orice, în afară de Dumnezeu.

            Eu mă rog cu seriozitate ca Dumnezeu să ne trimită din nou acest lucru în această generație. Mă rog ca Dumnezeu să ne trimită un om care a ieșit din foc—oameni care merg în sus și în jos în mijlocul pietrelor învăpăiate. Cineva poate veni înapoi în lume din acest foc, nu pentru a fi un mare fondator, un mare promotor sau un mare predicator, ci unul a cărui prezență alături de noi este ca prezența unui înger.

            Haideți să ne entuziasmăm în legătură cu Dumnezeu!

            Haideți să vorbim despre Isus, Împăratul împăraților e El;

            Domnul Domnilor suprem, în toată veșnicia; Marele Eu sunt, Calea, Adevărul, Viața, Ușa, haideți să vorbim despre Isus tot mai mult.

                        (Herbert Buffum)

Un răspuns personal

Doamne Isuse, eu nu mă satur niciodată să-Ți recunosc măreția în viața mea. Azi vreau să Te înalț așa ca toți să-Ți poată vedea măreția. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.