22 Februarie

„O! Dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii!… Nădăjduiește în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul.” (Psalmul 27:13-14)

            Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a admira și apoi S-a dat pe Sine pentru a trăi ca obiect al admirației noastre nemărginite, nelimitate.

            Dacă ar fi să aduceți un canar într-un sanctuar și ați cânta la pian, nu cred că acel canar ar cânta cu pianul. În mod sigur nu ar putea să înțeleagă frumusețea muzicii, la fel de sigur cum creaturile inferioare nu au în ele capacitatea de a aprecia și nici de a admira, cum o avem noi.

            Capacitatea noastră de a-L admira pe Dumnezeu este cea care ne deosebește de toate celelalte creaturi ale lui Dumnezeu. Această capacitate poate crește în cunoaștere și profunzime și umple inima cu uimire și delectare numai pentru a-L admira pe Dumnezeu.

            Odată am auzit un om care se ruga așa: „Doamne, scapă-ne de oameni și de cei mari și tari.” Avem tendința de a-i admira pe oameni și pe cei mari și tari. Puterile noastre de admirație ar trebui rezervate pentru Dumnezeu și numai pentru Dumnezeu. El este obiectul admirației noastre și când Îl admirăm facem ceea ce ne-a creat să facem.

            Dumnezeu e mântuirea mea puternică, de ce dușman să mă tem ?

            În întuneric și ispită lumina și ajutorul îmi sunt aproape.

                        (James Montgomery)

Un răspuns personal

Doamne, am auzit vocea omului și suntem istoviți. Vorbește-ne de sus, Doamne, căci vreau să Te admir. În numele lui Isus. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor. Mulțumim tinerilor care s-au implicat în această lucrare: Filip Anisia, Husar Adriana, Gheban Bianca, Negruț Ana-Maria, Dubei Levi și Raț Timotei.