15 Februarie

„Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: „A Celui ce șade pe scaunul de domnie și a Mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor!.” (Apocalipsa 5:13)

            Am o pasiune de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Ceea ce am descoperit este că Dumnezeu nu face niciodată nimic fără un scop. Marele scop central al lui Dumnezeu, în toată slava Sa bogată și minunată, a fost să facă închinători din cei care I-au fost cândva dușmani.

            Să-i ia pe cei care erau cu spatele la El și să le întoarcă iarăși fața către El. Să convingă acele ființe morale care uitaseră cum să I se închine și să le întoarcă din nou la adorația extatică și entuziasmată înaintea prezenței Dumnezeului triunic.

            Scopul lui Hristos în răscumpărare nu a fost în primul rând să ne scape de iad, ci să ne salveze pentru închinare, ca să fim închinători ai Dumnezeului cel viu. Închinarea este întrebuințarea normală a ființelor morale. Ființele morale I se închină lui Dumnezeu la fel de natural și de normal cum cântă păsările.

Uitați-vă în Biblie și veți constata că orice imagine fugară a unui crâmpei din cer arată oameni care I se închină lui Dumnezeu. Păcatul a distrus acea pasiune naturală, dar Isus Hristos, prin lucrarea Sa răscumpărătoare de pe cruce, ne-a redat acea minunată pasiune pe care ne place să o numim închinare. Întreaga atmosferă a cerului, când vom ajunge acolo, va fi de închinare, și numai inima răscumpărată va putea să se alăture ei.

„Vrednic este Mielul,” cântă oștirile cerești, în fața tronului laudele Lui făcându-le să răsune; „Vrednic este Mielul să deschidă cartea larg; vrednic este Mielul care a fost cândva răstignit.”

         (Johnson Otaman, Jr.)

Un răspuns personal

Dumnezeule din cer, mă închin Ție pe pământ cu o pasiune inspirată de cartea Ta sfântă. Tânjesc să-Ți văd fața și aștept cu răbdare înaintea Ta. În numele lui Isus mă rog. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.