12 Februarie

„Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni:17)

            Ca să fiu sincer, m-am cam săturat de cei care oferă creștinismul ca metodă de a te lăsa de fumat sau de băutură sau de a scăpa de obiceiurile dezlănțuite ale lumii. Numai atât e creștinismul? Ne ferește de nu știu ce obicei rău? Sigur că regenerarea ne va curăța și nașterea din nou îl va face pe om drept. Dar dacă creștinismul e numai atât, cum rămâne cu omul a cărui viață nu e chiar așa de rea?

            Scopul lui Dumnezeu în răscumpărare este să ne readucă la imperativul divin de închinare. Am fost creați pentru închinare, însă păcatul ne-a distrus această capacitate. Isus Hristos, pe cruce, ne-a răscumpărat și ne-a readus în locul în care acum ne putem închina Dumnezeului Atotputernic și avea părtășie cu El.

            Viața mea curată este un produs secundar al convertirii mele. Poate că viața mea mi-a arătat că am nevoie de o schimbare drastică, dar nu acesta este scopul pentru care am fost convertit. Esența convertirii este să mă aducă într-o relație corectă cu Dumnezeu și să am părtășie cu El.

            Eu mă bucur nu de viața mea curată, ci de părtășia pe care o am cu Hristos. Asta face ca creștinismul să merite.

            Cândva de Dumnezeu departe și în păcate mort, nici-o lumină inima mea nu putea vedea;

            Dar în Cuvântul lui Dumnezeu lumina am găsit, acum Hristos în mine locuiește.

                        (Daniel W. Whittle)

Un răspuns personal:

Tată ceresc, Îți mulțumesc pentru minunatele schimbări din viața mea, pe care răscumpărarea le-a făcut posibile. Dar mult mai mult decât atât, Te laud pentru Hristos care trăiește în mine zi de zi. În numele scump al lui Isus mă rog. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.