10 Februarie

„Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta! Recunoaște-L în toate căile tale, și El îți va netezi cărările.” (Proverbe 3:5-6)

            Fiecare închinător trebuie să se supună adevărului, altfel nu se poate închina lui Dumnezeu. Poate scrie versuri și poate avea gânduri înălțătoare la vederea unui răsărit de soare. Poate face tot soiul de lucruri, dar nu I se poate închina lui Dumnezeu decât prin credință.

            Pentru a se închina lui Dumnezeu, omul trebuie să recunoască cine este Dumnezeu și că El este cine zice El că este și ce zice El că este. Apoi trebuie să recunoască faptul că  Hristos este cine zice El că este și ce zice El că este.

            Ca să mai facem un pas înainte, omul trebuie să recunoască adevărul despre sine, că este un păcătos așa de rău cum spune Dumnezeu că este.

            Mă tem că, în general, majoritatea oamenilor se închină închinării și nu știu asta.

            Numai omul înnoit spiritual I se poate închina lui Dumnezeu în mod acceptabil. Asta înseamnă că i s-a făcut o infuzie a duhului adevărului și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în viața sa.

            Nu știu ce părere aveți voi despre asta, dar eu aș putea avea comuniune cu Dumnezeu când merg pe stradă fără vreo altă atracție. Închinarea mea este comuniune cu Hristosul care este în mine și care este așezat, de asemenea, pe tronul din înalt.

            O, comuniune binecuvântată, părtășie divină! Noi ne zbatem în slăbiciune; ei în slavă strălucesc. Și totuși toți sunt unul în Tine, căci toți ai Tăi sunt. Aleluia! Aleluia!

                  ( William W. How )

Un răspuns personal

Doamne Isuse, părtășia Ta devine tot mai dulce zi de zi. Tânjesc să Te cunosc și să am comuniune cu Tine în fiecare zi. Îmi ridic inima în adorație și laudă. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.