9 Februarie

„Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere.” (Romani 10:1-2)

            De multe ori aud predicatori rugându-se și mărturisesc că în inima mea mă înfior de indignare. Se tem așa de tare ca nu cumva să insulte vreo altă religie sau să rănească sentimentele cuiva când îl pomenesc pe Isus în rugăciunile lor. Doar nu putem ofensa un ateu care nu crede în Dumnezeu. Nu-i așa?

            Nu cred că aș putea fi politician vreodată, ca să fiu nevoit să caut să mulțumesc pe toată lumea. Nu sunt croit pentru asta. Eu sunt hotărât să susțin adevărul, indiferent  cine ar putea obiecta sau ar fi jignit de asta.

            Mulți cred că I se închină lui Dumnezeu pentru că se simt bine pe dinăuntru și sunt bătuți pe spate, spunându-li-se că sunt bine. Eu mi-aș încălca însărcinarea de copil al lui Dumnezeu și de predicator al Cuvântului dacă aș face vreodată ceva de felul acesta. Nu aș putea să mă ridic vreodată ca să spun o întreagă cuvântare prin care să încerc a mulțumi pe toți cei din mulțime.

             Oriunde sunt, orice fac, nădăjduiesc și mă rog lui Dumnezeu să am curajul de a sta de partea adevăratului Isus al Noului Testament, indiferent pe cine aș ofensa.

            Stați de partea lui Isus, voi soldați ai crucii; Ridicați sus de tot stindardul Său împărătesc, căci pierderi nu trebuie să aibă. Din biruință în biruință oștirea Și-o va duce, până orișice vrășmaș va fi înfrânt și Hristos va fi Domn cu adevărat.

                     (George Duffield Jr.)

Un răspuns personal

Tată al Domnului și Mântuitorului Isus Hristos, eu nu caut aprobarea oamenilor, ci în ascultare de porunca Ta, merg hotărât înainte, împlinindu-mi datoria pe care ai pus-o înaintea mea. Porunca Ta e desfătarea mea. În numele lui Isus. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.