8 Februarie

„Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)

            Isus a spus foarte clar că există doar o singură cale de închinare. Dacă vreau să mă închin lui Dumnezeu,pot s-o fac doar prin Domnul Isus Hristos.

            Așa stând lucrurile, trebuie să știu cine e acest Isus, nu cine spun oamenii că este. Ei s-ar putea înșela și ar putea avea informații greșite. Îi aud pe unii vorbind despre un Isus pe care nu Îl recunosc. În mod sigur ei nu-și iau informațiile din Noul Testament.

            Pentru a intra cu adevărat în prezența lui Dumnezeu, nu pot s-o fac separat de Domnul Isus Hristos. De aceea, trebuie să am o relație cu Acesta care se numește Hristos. Trebuie să știu cine este El și am nevoie de o relație personală cu El. Prea mulți oamnei încearcă să I se închine lui Dumnezeu separat de Isus Hristos.

            Nu voi ceda în această privință deloc. Există o singură cale de a intra în prezența lui Dumnezeu și aceasta este prin Isus Hristos. Da, te poți închina fără Isus, dar nu te închini Dumnezeului Bibliei.

            Ne închinăm Ție, Doamne Hristoase, Mântuitorul și Împăratul nostru, Ție tinerețea și puterea noastră Ți le aducem cu adorație: deci umple-ne inima, ca oamenii să vadă viața Ta în noi și la Tine să se întoarcă. Amin.

                  (E. Margaret Clarkson)

Un răspuns personal

Spre lauda Ta, Hristoase, îmi ridic inima. Tânjesc să Te cunosc, dar nu din auzite. Întărește-mi inima pentru a Te cunoaște în toată plinătatea Ta. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.