28 Ianuarie

„Nimeni nu este sfânt ca Domnul. Nu este alt Dumnezeu decât Tine. Nu este stâncă așa ca Dumnezeul nostru.” (1 Samuel 2:2)

            Când Îl urmăresc pe Dumnezeu în închinare sfântă, un lucru trebuie să-mi fie foarte clar: nu I te poți închina așa cum vrei. Cel care te-a făcut pentru închinare a decretat și cum să I te închini. Dumnezeu nu acceptă orice fel de închinare.

            El a respins toată închinarea omenirii în starea noastră actuală. Cu toate că El vrea să ne închinăm Lui, și ne poruncește și ne invită să venim, El condamnă și respinge toată închinarea omenirii.

            În ziua de azi, pe pământ predomina cel puțin patru feluri de închinare și Dumnezeu le respinge pe toate: închinarea lui Cain, închinarea samariteană, închinarea păgână și închinarea la natur.

            Abel I-a adus lui Dumnezeu o jertfă de sânge, în vreme ce Cain a venit cu o jertfă fără sânge și I-a oferit Domnului flori și roadele pământului. Această închinare s-a bazat pe impresia greșită cu privire la ce fel de Dumnezeu este El. Cain a ajuns să se închine unui Dumnezeu imaginat de el. Dumnezeu acceptă închinarea numai atunci când este curată și acceptabilă prin Duhul Sfânt.

            Lăudați-L pe Mântuitor, voi, cei care-L cunoașteți! Cine poate spune câte-I datorăm?

Haideți să-I dăm Lui cu bucurie tot ce suntem, tot ce avem.

(Thomas Kelly)

Un răspuns personal Te laud, Dumnezeule și Tatăl Domnului Isus Hristos, pentru că numai Tu ești vrednic de lauda și închinarea mea. Ți le aduc ca jertfă azi. În numele lui Isus, amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.