21 Ianuarie

„Dumnezeu este Duh; și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh și în adevăr.” ( Ioan 4:24)

            Dacă vrem să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie să o facem corect. Închinarea trebuie să fie spirituală. În acest sens, pot spune că nu te poți închina lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este singurul care poate conduce inima așa cum trebuie pentru a i se închina lui Dumnezeu în mod acceptabil. Mintea omenească naturală nu știe cum să I se închine lui Dumnezeu în mod acceptabil și cum să meargă într-o anumită direcție așa încât să se închine lui Dumnezeu.

            De aceea este atât de important să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt. Nu o dată m-am pus în genunchi, cerându-I scuze Duhului Sfânt pentru modul în care L-a tratat biserica. L-am tratat prost. L-am tratat în așa fel încât, dacă am trata așa un oaspete, acesta ar pleca plin de mâhnire și nu s-ar mai întoarce.

            Multe biserici Îl mărturisesc la începutul și la sfârșitul slujbei. În afară de asta, nu se bazează pe prezența Sa. Câți oameni se duc duminica dimineață la biserică așteptând ca Duhul Sfânt să le vorbească?

            Duh al lui Dumnezeu, pogoară-Te peste inima mea, dezvaț-o de pământ, în toate bătăile ei.

            Apleacă-Te la slăbiciunea mea, măreț cum ești și fă-mă să Te iubesc așa cum trebuie să iubesc.

 (George Croly)

Un răspuns personal

Duh Sfânt, binecuvântată a treia persoană a Sfintei Treimi, Te cinstesc ca Cel indispensabil în închinarea mea înaintea lui Dumnezeu. Învață-mă să Te cunosc așa cum ești obișnuit să fii cunoscut. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.