20 Ianuarie

„ Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului; deschide-ți gura larg, și ți-o voi umple!”  (Psalmul 81:10)

            Un olar se pune pe treabă că să facă un ceainic frumos; în timp ce ceainicul se rotește pe roată, apare o problemă oarecare și vasul se strică. E distrus, nu mai e de niciun folos și nu arată ca un ceainic. Nu are nici o desăvârșire artistică, iar sufletul artistului nu este în el și nu poate fi în el, pentru că s-a stricat. Dar pentru olar nu este un lucru greu să ia acel material din nou, să scoată din el părțile care deranjează si să dea formă unui alt vas.

            Nu ar fi putut face asta dacă ar fi lucrat cu fier sau cu piatră. Dar o poate face cu lutul, fiindcă lutul este materialul cu care lucrează el. Primă dată s-a stricat , însă el îl poate reface folosind același material.

            Dumnezeu ne-a făcut după chipul Său; și cu toate că nu ne este întru totul clar ce este acest chip al lui Dumnezeu, știu că sufletul omenesc este ca Dumnezeu. Căzând în fața ispitei din grădină, omul s-a stricat; a pierdut desăvârșirea artistică, frumusețea și sfințenia lui Dumnezeu. Nu a pierdut potențialul de a redeveni ca Dumnezeu dacă ajunge în mâinile Artistului Divin.

            Răscumpărarea preia materialul omului căzut, prin taina regenerării și sanctificării, și îl restaurează pentru a fi din nou ca Dumnezeu și ca Hristos. Răscumpărarea nu ne salvează doar de iad, deși face și asta, ci ne face așa încât să putem fi iarăși ca Dumnezeu.

            Fă-Ți voia Ta, Doamne! Fă-Ți voia Ta! Tu ești Olarul, eu sunt lutul.

Dă-mi formă și fă-mă așa cum vrei, iar eu aștept, predat și liniștit.

(Adelaide A. Pollard)

Un răspuns personal Tată ceresc, cedez în fața presiunii atingerii Tale în timp ce mă faci acel vas foarte plăcut în ochii Tăi. În numele lui Isus, amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.