17 Ianuarie

„Dați Domnului slavă cuvenită Numelui Lui! Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte!” (Psalmul 29:2)

Închinarea plăcută lui Dumnezeu este totdeauna în acord cu natura lui Dumnezeu. Această învățătură apare în toată Scriptura și pare atât de logică și de corectă încât nu putem interpreta greșit. Ne închinăm lui Dumnezeu potrivit cu ce este Dumnezeu, nu cu ceea ce nu este El.

Eroarea fundamentală a idolatriei este închinarea la Dumnezeu potrivit cu ce nu este Dumnezeu. Isus a spus despre samariteni : ,,Voi vă închinați la ce nu cunoașteți.”

            Profeții Vechiului Testament au indicat cu multă credincioșie aspectele vieții aflate în conflict cu natura lui Dumnezeu. Slujba lor a fost să îi cheme pe oameni înapoi pentru a se alinia  la natura lui Dumnezeu. Închinarea care nu este în armonie cu natura lui Dumnezeu nu este închinare acceptabilă pentru Dumnezeu.

De aceea, este extrem de important să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu; căci, cu cât Îl cunoaștem mai mult, cu atât începem să înțelegem cine suntem noi și ce anume Îi poate face pe plac lui Dumnezeu în noi. Nu vă copleșește gândul că există ceva în voi care corespunde la ceva din Dumnezeu și care, în mod efectiv, Îi creează plăcere? Nu vreți să aflați ce este acel lucru pentru a vă zidi viața pe această temelie?

Un răspuns personal

Te caut, Doamne, și tânjesc să Te cunosc; căci cunoscându-Te pe Tine încep să mă înțeleg pe mine. Fie că închinarea mea de azi să-Ți facă plăcere pentru că meriți să Ți Se facă plăcere. Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.