12 Ianuarie

„Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.” ((Deuteronom 6:4-5)

            John Fletcher, un contemporan al lui John Wesley, era numit Fletcher cel Teribil din cauza pasiunii sale entuziaste pentru Dumnezeu. Era o pasiune ce nu putea fi fabricată, ci venea chiar din inima lui Dumnezeu. Fletcher avea obiceiul să îngenuncheze în mica sa odaie goală, pe podea. După ce și-a trăit viața și s-a dus să fie cu Dumnezeu, s-a descoperit că făcuse o adâncitură în podea acolo unde genunchii săi pur și simplu tociseră scândurile, iar peretele odăii era pătat de suflarea sa acolo unde Îl așteptase pe Dumnezeu și I se închinase în frumusețea sfințeniei.

            Aceasta este adorația. ,,Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta… și cu toată puterea ta” nu poate însemna decât un singur lucru, și anume a-L adora pe Dumnezeu cu toată ființa ta.

            Rareori folosesc cuvântul ,,a adora.” Niciodată nu spun despre cineva: ,,Îl ador” sau ,,O ador”.

            Adorația o păstrez pentru Singurul care o merită. În nici-o altă prezență și înaintea niciunei alte ființe nu poți îngenunchea cu teamă, mirare, dor si venerație, simțind același sentiment de posesiune care strigă : ,,Al meu, al meu !”

            Dumnezeule sfânt, numele-Ți lăudăm; Domn al tuturor, înaintea Ta ne plecăm;

Tot ce-I pe pământ sub al Tău sceptru e; Tot ce-I în cerul de sus pe Tine Te adoră.

Infinit e domeniul Tău vast; Veșnică Îți este domnia.

( Ignaz Franz)

Un răspuns personal Dumnezeule, Ție mă închin în frumusețea sfințeniei. Nu sfințenia mea, ci Sfințenia Ta revelată mie în Domnul Isus Hristos.Amin. [1]


[1] Textul a fost preluat din ,,Umblarea mea zilnică”(A.W. Tozer). Prin această lucrare, tinerii Bisericii Baptiste Elim Oradea doresc să contribuie la zidirea vieții spirituale a fiecărui cititor.