Un cuvânt prescurtat

„… ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.” – (Filipeni 2:7)

Vrei să vezi smerenia lui Dumnezeu? Este de ajuns să te gândești unde S-a născut: într-o iesle. „În ziua aceea, vor zice: «Iată, acesta este Dumnezeul nostru.»”– (Isaia 25:9). Văzând  doar un copil ca și un rege mult așteptat, probabil toți se întrebau dacă El ar putea spune: „«Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu?», zice Domnul. «Nu umplu Eu cerurile şi pământul?», zice Domnul.” – (Ieremia 23:24).

Privește cum plânge! Oare este EL despre care se spune că supune îngerii din Ceruri cu tunete? Da, El este. Doar că S-a golit pe Sine pentru a ne umple pe noi păcătoșii de lumină și mântuire.

Dumnezeu înțelege că nu putem vedea lucrurile invizibile. De aceea, nu ne este ușor să învățăm lecții cerești. Credința nu poate veni dintr-odată la cine o cere sau o dorește. Dacă ai probleme în a te încrede în EL, du-te la Betleem și vei vedea Cuvântul Vieții într-o iesle. De acolo, din ieslea cea săracă, El spune oamenilor simpli: „Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.” –( Isaia 40:5).  

Ciobanii simpli au fost binecuvântați cu credință. Au venit de pe câmpurile lor și au văzut un bebeluș înfășurat în haine groase, culcat într-o iesle. Aceasta nu a fost o rușine pentru ei. Nu s-au gândit mai puțin la Dumnezeu. Cu dragoste și afecțiune, L-au lăudat.

 (Guerric of Igny: Predici liturgice)

   Un răspuns personal Niciodată nu am privit Crăciunul în acest mod, Doamne. Sfințenie totală în miniatură.[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.