Puterea lui Dumnezeu

„Cum este înconjurat Ierusalimul de munţi, aşa înconjoară Domnul pe poporul Său, de acum şi până în veac.” – (Psalmii 125:2)

Dumnezeu poate totul. El poate cu un singur cuvânt să îndeplinească cele mai grele dorințe ale noastre. „Dumnezeu a zis: «Să fie lumină!» Şi a fost lumină.” – (Geneza 1:3). El ne poate da pacea cu o singură privire. Atunci când o mulțime de gânduri negre se află în sufletul nostru, El le poate porunci să dispară. Orice furtună din viața noastră poate fi potolită, dacă este voia Sa.

Dacă Dumnezeu ne zâmbește, lumea poate să se încrunte. Când El lucrează împreună cu noi, nu trebuie să ne temem de niciun obstacol.

 (Elizabeth Singer Rowe: Exerciții devotate ale inimii)

Un răspuns personal

Să nu Te ascundă nimic de ochii mei! Lasă-mă să Te văd în toate. Dă-mi voie să înțeleg că toată creația se odihnește în golul mâinii Tale. Lasă mâna Ta să fie cu mine ca să mă ferească de rău. Lasă-mă să trăiesc în umbra Ta. Atunci voi fi în siguranță. Atunci voi fi adăpostit. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.