Medicamentul potrivit

17 Decembrie

„Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?” – (Ieremia 8:22)

Medicii nu îngrijesc leziunile pacienților într-un mod neglijent. Pentru aceștia, legarea rănilor devine o artă. În viziunea lor, bandajele au frumusețe, dar și scop.

În același mod în care vindecarea aduce sănătate, Hristos a primit pe păcătoși pentru a-i vindeca și a-i întări. În Dumnezeu, Isus și-a asumat umanitatea, acomodându-se cu rănile noastre.

Medicii uneori aplică leacuri opuse stării noastre – gheața pe arsură, umezeală sau uscăciune. Alteori se pot aplica lucruri similare – de exemplu, dacă avem o plagă rotundă, ni se aplică un bandaj rotund; dacă avem o tăietură lungă, ni se aplică un bandaj lung. Același pansament nu se aplică în fiecare zonă a corpului.

Aici vedem înțelepciunea lui Dumnezeu. Hotărât să ne vindece, El S-a aplicat ca leac pentru fiecare dintre noi. El este medicul și medicamentul. Dacă am căzut în mândrie, El aplică smerenia ca leac. Noi ne-am aruncat nemurirea în Grădina Edenului, dar Dumnezeu Și-a dat viața pentru a ne salva. Virtuțile lui Hristos ne vindecă viciile.

Putem vedea, de asemenea, asemănări în medicina spirituală a lui Dumnezeu. Ca om, El a eliberat oamenii. Ca unul capabil să moară, El a salvat pe muribund.

Dacă ne-am gândi mai mult, am putea descoperi multe alte ilustrații ale medicinei creștine care acționează prin proprietăți contrare și similare. Sârguincioșii le vor descoperi, dar cei care trebuie să se grăbească să termine ceva ce au început nu o vor face.

 (Augustine: Despre doctrina creștină)

Un răspuns personal

Lucruri opuse. Rapid și încet. Adânc și vad. Lumină și întuneric. Sănătate și boală. Dragoste și ură. Bucurie și necaz. Bogăție și neajuns. Lista este fără sfârșit, Doamne.  Trebuie să înțeleg că atingerea Ta vindecătoare asupra sufletului meu ar putea fi la ambele extreme?[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.