Ignoranță și slăbiciune

3 Decembrie

Ignoranță și slăbiciune  

„Și ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”  (Matei 6:12)

Păcatul are două cauze. Ori nu știm ce să facem, în anumite situații, ori refuzăm să facem ccea ce ar trebui făcut de fapt. Prima cauză își are rădăcina în ignoranță iar a doua în slăbiciune.

Noi putem încerca să luptăm contra acestor două lucruri, dar vom fi cu siguranță învinși dacă nu îi cerem Lui ajutor. El ne poate învăța ce este drept. Odată ce cunoștințele noastre despre bun și rău cresc, EL ne poate ajuta sa ne dorim ce este bun.

Atunci când ne rugăm pentru iertare, este nevoie să ne rugăm ca El să ne îndrepte pașii departe de păcat. Psalmistul spune: „Domnul este lumina şi mântuirea mea”  (Psalmii 27:1a). Cu ajutorul luminii Sale, Acesta ne ia ignoranța iar cu iertare ne întărește în slăbiciune.

(Augustine: Enchiridion)

Un răspuns personal

Domnul meu, învață-ță Căile Tale. Întărește-mă și ajută-mă să nu ma abat de la ele. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.