Persoana din oglindă

1 Decembrie

Persoana din oglindă

„Un glas zice: „Strigă!” Şi eu am răspuns: „Ce să strig?” „Orice făptură este ca iarba şi toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea.” În adevăr, poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. -(Isaia 40: 6-8)

Dumnezeu a inspirat câteva picături de adevăr în gândirea filozofilor clasici. Aceștia erau conștienți de cât este de importantă cunoașterea de sine.

Oare avem ceva care să merite laudă? Scriptura ne spune: ”orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” –(Iacov 1:17). Fie că vorbim de daruri exterioare sau interioare, asociate de trup sau suflet, ele vin de sus. Hristos ne amintește că nu putem face nimic în legătură cu aceste lucruri. (Matei 7:25-27). Chiar și inteligența fiecăruia este un dar de la Dumnezeu.

Cele mai glorioase daruri în ceea ce privește sufletul își au rădăcina în Dumnezeu. ”Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu  prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:8-10)

De aceea să nu se bucure înțelepții în înțelepciunea lor, nici cei puternici în puterea lor, nici cei bogați în bogățiile lor. Dacă te bucuri, bucură-te în Domnul căruia să-i fie adusă toată cinstea și lauda fără sfârșit. (John Frith: O oglindă, sau sticlă în care să te poți cunoaște)

Un răspuns personal:,Domnul meu, înțeleg că sunt produsul genelor mele. ADN-ul pe care l-am moștenit de la părinți m-a modelat. Dar ajută-mă să realizez că tot ce este bun la mine este un cadou. Oh Domnul meu, de la Tine. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.