Drumul anevoios al credinței

„Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: ,,Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește..” (Evrei 12:5-6)

Se întâmplă deseori ca Domnul să ne trimită pe un drum promițându-ne siguranță ca mai apoi să trimită împotriva noastră o furtună. El face acest lucru ca noi să devenim conștienți de credința noastră și mai ales de bunătatea Lui. Dacă am călători mereu pe vreme bună fără a întâmpina dificultăți, credința noastră ar fi doar o simplă prezumție. Nu am simți nevoia adâncă de a fi mulțumitori lui Dumnezeu și milostivi fașă de semenii noștri. Când Dumnezeu are în plan pentru noi belșugul material, adesea este precedat de lipsuri și sărăcie din aceleași motive.

Pe cei pe care îi iubește Domnul îi și corectează. Pe cei pe care îi mântuie, mai întâi îi condamnă. Dumnezeu nu cârpește lucrurile. El nu construiește pe temelia altuia. El începe să lucreze când se pare că nu mai există nici o soluție.

Duhul Sfânt folosește necazurile pentru a ne curăța, pentru a aduce sub control firea noastră pământească și pentru a ne ajuta să ne debarasăm de înțelepciunea lumească. Apoi putem fi umpluți de înțelepciunea divină. După cum spune Domnul Isus, necazurile sunt o binecuvântare. ,,Ferice de cei persecutați din pricina dreptății, căci a lor este Împărăția Cerurilor!” (Matei 5:10)

William Tyndale: Preface to obedience

Un răspuns personal

Doamne recunosc că nu îmi place testarea, mustrarea sau disciplinarea. Aceste cuvinte au o conotație negativă pentru mine. Și totuși așa cum spune Scriptura și cum atestă giganții spirituali, fără testare, mustrare și disciplinare nu există înaintare în credință. Pur și simplu așa funcționează lucrurile în acest domeniu. Mulțumesc pentru fiecare moment de disciplinare. Ajută-mă să beneficiez la maxim de următorul.[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.