Prezența Domnului

„Căci în El avem viața, mișcarea și ființa.” (Faptele Apostolilor 17:28)

Dumnezeu deseori vine la mine și mă cercetează. Simt prezența Sa și apoi realizez cum mi s-a descoperit. Uneori intuiesc venirea Sa, dar niciodată nu reușesc să stabilesc momentul exact când El a venit sau a plecat. Este un mister calea pe care Dumnezeu o folosește să ajungă la sufletul meu. ,, Nu Ți s-au mai cunoscut urmele”(Psalmul 77:19).

Prezența Domnului îmi influențează sufletul și mintea într-un mod incontestabil. Inima îmi este cercetată și sufletul meu este trezit din împietrirea sa. Dumnezeu vine și lucrează în viața mea. Dumnezeu a curățit sufletul meu și a adus lumină în viața mea plină de păcat.

            (Bernard of Clairvaux – Despre Cântarea Cântărilor)

Un răspuns personal

Doamne, cunosc bunătatea Ta. Schimbările din viața mea, înnoirea minții mele și pacea sufletului meu sunt rezultatul prezenței Tale în viața mea. Îți mulțumesc pentru oportunitatea de-a simți prezența și gloria Ta[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.