Iubirea biblică

„ Isus știind că I-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, pentru că iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. (Ioan 13:1)

   Uneori singurul motiv pentru care îl iubim pe Dumnezeu și pe vecinul nostru este pentru ceea ce am putea primi în schimb. „ Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:5). Dacă iubim doar pentru a primi ceva în schimb, nu dăm dovadă de iubire biblică prin Duhul Sfânt. Este o iubire lumească.

Atunci când îl corectăm pe aproapele nostru îi facem un bine. Corectarea trebuie făcută din iubire pentru a fi primită. Există o diferență între corectarea făcută din dragoste și ceea făcută cu scopul de-a răni.

Este un viciu să te preocupe greșeala, păcatul aproapelui tău. De asemenea este un viciu să nu te preocupe păcatul aproapelui tău. Contează dorința de-a ajuta și de-a îndrepta. Dacă corectăm doar cu scopul de-a răni și de-a demonstra cât de buni suntem noi atunci lipsește dragostea biblică.

Suferința rezultă din lipsa iubirii față de Dumnzeu. Dezastrul, nenorocirea rezultă din dragostea față de lucrurile pământești.

( Guigo I: Meditații)

Un răspuns personal

Doamne, realizez că dragostea este rădăcina tuturor lucrurilor. Dragostea este esența Evangheliei. Fără iubire toate lucrurile sunt lipsite de importanță și semnificație. Doamne, te rog să mă înveți cum să iubesc biblic și cum să ofer această iubire.[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.