Bogați prin har

„Și Isus i-a răspuns: ,,Un om a dat o cină mare și i-a poftit pe mulți. La ceasul cinei  a trimis pe robul său să spună celor poftiți: ,,Veniți, căci iată că toate sunt gata”. (Luca 14:16-17)

A fost odată un rege foarte bogat care a hotărât să numească un bărbat foarte sărac responsabil cu bogăția regatului său. Acest om sărac nu s-a gândit niciodată că toată această bogăție îi aparține. Bogăția îi aparținea regelui. Ca și orice persoană care își prețuiește locul de muncă, bărbatul sărac din povestea noastră era atent și responsabil cu bogăția pe care o avea în grijă.

Noi ca și creștini care am primit de la Dumnezeu har, suntem în aceeași situație. În umilință, ne recunoaștem starea deplorabilă. Regele nostru ne-a făcut responsabili, ne-a oferit harul Său măreț. În momentul în care, ca și creștini, considerăm că suntem vrednici de acest har devenim aroganți și mândri, iar Regele are puterea să îl ia de la noi. Vom rămâne săraci în viața noastră spirituală.

Amintește-ți tot ceea ce a făcut și ce continuă să facă Dumnezeu pentru tine. Dumnezeu a venit la noi, ne-a găsit bolnavi, săraci, întristați, dar ne-a vindecat. El ne invită să Îi fim alături și să ne bucurăm de viața oferită de El. (Pseudo-Macarius: Cei umili)

Un răspuns personal

Cine ar prefera să fie sărac? Cine ar prefera să fie bolnav? Cine ar prefera să fie întristat? Doamne, îți mulțumesc pentru harul și viața primită de la Tine, îți voi rămâne veșnic îndatorat pentru bogăția oferită în dar.[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.