Rostul Rugăciunii

Octombrie 27

Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’ Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.

(Matei 6:31-32)

„Dacă Dumnezeu știe de ce am eu trebuință pentru ce să Îl mai deranjez cu rugăciuni?” „Oare Tatăl Ceresc nu știe destinul meu, lipsurile și nevoile mele? Atunci pentru ce trebuie să Îi mai cer eu toate acestea?” Întrebările de mai sus se nasc în gândul unui om neștiutor. Oamenii care pun la îndoială puterea rugăciunii, cu siguranță nu au cunoscut-o niciodată.

            De-a lungul paginilor Bibliei întâlnim oameni care au avut binecuvântarea de a știi cât de bun și de îndurător este Domnul; Și cu toate acestea, au fost mai prinși de dragostea rugăciunii. Ilie, de exemplu, era convins că Dumnezeu le va da ploaia mult cerută;  era conștient că El cunoaște nevoia poporului și totuși, s-a rugat de multe ori până să se întâmple acest lucru: şi a zis slujitorului său: „Suie-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de şapte ori: „Du-te iarăşi.” (1Împărați 18:43). Nicio clipită nu s-a îndoit că Dumnezeu va răspunde rugăciunilor lui și nici nu a căzut victimă a gândului că Tatăl va rămâne indiferent dorinței sale arzătoare. În versetul următor (44) avem și confirmarea: „ A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.”

            DA, Dumnezeu nu doarme și nici nu dormitează, ci veghează zi și noapte asupra vieților noastre. Și o face fără încetare, chiar și în acele momente când Îl rugăm să facă acest lucru. Rugându-ne neîncetat, constant, vom înțelege că Dumnezeu deține controlul a tot ce e în jurul nostru. Rugăciunea menține sănătatea noastră spirituală, o crește, o îmbogățește. Dacă focusul nostru este îndreptat mereu înspre Cer și înspre comunicarea cu Tatăl, atunci toate celelalte preocupări rele care ne-ar abate de la viața de credință ar dispărea de tot. De asemenea, dragostea pentru rugăciune sădește și sporește în noi o atitudine mulțumitoare care se va transpune mai departe și în obiceiurile noastre de rutină. Mulțumiți Domnului pentru toate lucrurile! Rămâneți conștienți de faptul că toate trec prin Mâna Sa.

            Cât de minunat este să te rogi pentru lucrurile pe care ești deja încrezător că Dumnezeu ți le va da!

            John Calvin: Așezăminte

Răspuns personal

Psalmul 34:15 „Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele lor.”

Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.