Comori ascunse

Octombrie 21

„În aceste două porunci se cuprind toată Legea şi Prorocii.” (Matei 22:40)

Noul Testament este clădit pe cele două noi porunci pe care Domnul Isus ni le-a dat în Matei capitolul 22 (versetele 37 / 39)

1. ‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău.’ (versetul 37);

2. ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ (versetul 39).

            Cele două porunci sunt temelia unei vieți perfecte. O viață pe care Dumnezeu ne-o dorește fiecăruia din noi să o trăim. Prin urmare, aceste legi ale iubirii, sunt adevăratele comori ascunse ale unui suflet curat, pe care îl putem păstra ăn acest fel, umblând prin Duhul Sfânt care e sădit adânc în ființele noastre. Am face o greșeală de proporții mari dacă am poziționa religia în fața bunătății. Primordial în viața de credință, este bunătatea izvorâtă dintr-o inimă sfințită. Fiecare verset din Biblie este o întărire a următorului adevăr: gândul veșniciei locuiește în noi dintotdeauna. Duhul Domnului are această frumoasă putere de a ne acorda sufletele după partitura dorită de Dumnezeu. Astfel, să devenim un instrument viu prin care voia Domnului se cântă în fiecare zi. Dulcea muzicalitate a acestei melodii se menține printr-o atitudine de recunoștință și de neîntrerupte mulțumiri, închinate Tatălui Ceresc. Dacă ne deranjează să auzim alte instrumente în jurul nostru, e un semn clar al incapacității noastre de a ne dezvolta spiritual.

William Law – Scrieri Mistice

Răspuns personal

Doamne, crește-mă spiritual! Ce liber, ce independent mă simt prin Tine. Îmi dai putere să mă ridic deasupra circumstanțelor și să pășesc peste piedicile presărate în drumul meu. Cu adevărat, îmi doresc că cunosc tainele comorilor dăruite de Tine. Ajută-mă să Te iubesc din toată inima, cu tot cugetul, iar pe aproapele meu: ca pe mine însumi!

Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.