Înșelăciunea

Octombrie 19

„Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său, pentru că Domnul pedepseşte  toate aceste lucruri, după cum v-am spus şi v-am adeverit.”

(1Tesaloniceni  4:6)

Nu permite nedreptății să își facă loc pe lângă tine prin minciunile și faptele tale sau ale celor din jurul tău și „nu zice: „Îi voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte în Domnul, şi El te va ajuta. (Proverbe 20:23). Dumnezeu te va binecuvânta! Lucrurile care nu primesc binecuvântarea lui Dumnezeu, te vor consuma (fizic sau psihic) și nu își vei găsi pacea cu toate că le vei avea. Iată adevărata afacere: „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta  sunt cuprinse Legea şi Prorocii.” (Matei 7:12).

            Înșelăciunea și minciunea atrag după ele o consecință gravă: moartea sufletului. „Rău! Rău!” zice cumpărătorul şi, plecând, se fericeşte.(Proverbe 20:14). Nu-ți înșela fratele și nici aproapele. Încheie o negociere onorabil. Dacă este un om mai simplu, nu abuza de simplitatea lui. Nu-ți permite ție însuți să greșești, întrucât fapta ta mârșavă va atrage după sine consecințe nefaste, drastice. Iar în calitate de învățător, îndrumător, părinte, învață-ți copiii sau subalternii să nu înșele în nicio circumstanță. Am văzut case mari dărâmate de acest păcat… „Pâinea minciunii este dulce* omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş.” (Proverbe 20:17).

John Jewel: Învățături desprinse din Tesaloniceni

Răspuns personal

Doamne, dacă există o persoană care dorește să profite de bunătatea mea, umple-mă cu putere ca să mă pot ruga pentru ea. Învață-mă să încredințez în Mâinile Tale atât câștigurile mele, cât și pierderile.

Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.