Recuperare

Octombrie 14

„ Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.” (Naum 1:7)

Adu-ți frământările înaintea lui Dumnezeu. El te ajută mult mai repede atunci când tu nu încetezi a te ruga și când nu cauți alinare în altă parte.

            Odată ce ai ieșit din valea suferinței, încredințează-te în brațele milostive ale Domnului pentru o recuperare sănătoasă și sigură. Rămâi tare ancorat în Tatăl Ceresc, Lui nu îi este nimic prea greu. Vindecarea sufletului tău o primești din mâna Sa.

            Neprevăzutul viitorului te neliniștește? Nu purta grija zilei de mâine: Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei.” (Matei 6:34).

            Chiar și în clipele în care crezi că Dumnezeu e departe de tine și de neatins, El este defapt mai aproape decât ți-ai închipui. Nu cântări toate lucrurile după o stare pe care o ai în acel moment; El nu te-a uitat!

            Mai bine să trăiești în cumpănă pentru o vreme, (în așteptare), decât să primești totul după așteptările tale, în momentul dorit. În caz contrar, există riscul ca să dezvolți un caracter de sine satisfăcut. „Domnul a dat și Domnul a luat” (Iov 1:21b). Atunci când  Dumnezeu îți ia, El nu îți cere ție direct, pentru că lucrul dat nu e al tău, e doar „împrumutat”. Biblia ne spune, în Iacov, capitolul 1 cu versetul 17 astfel: orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în  care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.”

Thomas à Kempis: Asemenea lui Hristos

Răspuns personal

Doamne Isuse, sunt conștient de faptul că nu Ți-ai trimis ucenicii în lumea largă ca să se bucure de plăceri deșarte, ci să lupte împotriva lor; nici să primească laude și merite, ci să-mpartă bucuria mântuirii celor din jur; Tu i-ai trimis să lucreze, nu să odinească. (Thomas à Kempis).

Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.