Credința adolescentină

Octombrie 11

„Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!”

(Ieremia 15:16)

Ascultând predicile lui Ambrose, m-am lăsat cuprins de rușine de faptul că am blamat ani la rând doctrine imaginate de mine. Am fost impulsiv și am acționat pripit, fără să gândesc. Trebuia întâi să învăț răbdarea, să ascult mai mult și abia apoi să-mi deschid gura. Mă înșelasem într-o privință: Biserica nu a susținut niciodată lucrurile pentru care eu o învinuiam că le susține. Apoi, vorbele lui Ambrose deveneau tot mai liniștitoare pentru urechile mele, mai ales atunci când predica pe tema versetului din 2 Corinteni 3:6 „Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viaţă.”

            Vălul de ceață din fața ochilor mei a fost ridicat, am înțeles și am aprobat învățăturile din predicile sale. Îmi doream cu ardoare ca să înțeleg așa cum trebuia fiecare lucru spiritual.

            Domnul meu, văd acum foarte limpede cât de milostiv ai fost față de mine și cu câtă răbdare ai modelat inima mea. Înainte credeam multe vorbe, aproape orice auzeam sau citeam. Am dat crezare poveștilor spuse de ceilalți, fără ca eu măcar să fac parte din ele ca martor. Credeam – copil fiind – ca singura autoritate căruia trebuia să mă supun, aparținea părinților mei. Biblia însă îmi vorbește clar despre Autoritatea Divină și totodată plină de dragoste pe care o are Dumnezeu. De aceea avem nevoie de Scriptură, iar din partea noastră e nevoie de o atenție sporită pentru a o înțelege.

Augustine: Confesiuni

Răspuns personal

Doamne, prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Tău, călăuzește-mi zi de zi pașii!

Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.